ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ

ОСНОВНІ   ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ   ДІЯЛЬНОСТІ

ДП «ШЕПЕТІВСЬКИЙ  РЕМОНТНИЙ  ЗАВОД»  ЗА   2014 - 2016 РОКИ

                                                                                                                                                                                                                  тис. грн.

Найменування показника

 2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг виробленої продукції

 в т. ч.:

- для потреб МОУ, НГУ, ПСУ

 99 667,9

 

71 348,5

248 254,2

 

220 275,6

193 934,6

 

169 073,1

Дохід (виручка) від реалізації продукції  (без ПДВ)

104 527,0

218 144,0

183 379,0

Фінансовий результат діяльності підприємства (чистий прибуток)

14 948,0

33 203,0

18385,0

Середньооблікова чисельність працівників

345

544

550

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.

4 736,3

6 643,1

6013,1

Сплачено податків до держбюджету та цільових фондів

10 545,0

50 525,0

42624,0