ЗВІТНІСТЬ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДП «ШЕПЕТІВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» ЗА 2014 — 2020 РОКИ

тис. грн.

Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Обсяг виробленої продукції

в т. ч.:

— для потреб МОУ, НГУ, ПСУ

99 667,9

 

71 348,50

248 254,2

 

220 275,60

193 934,6

 

169 073,1

368630,9

 

285550,10

431250,5

 

327108,3

554281,5

 

523401,2

584211,9

 

459041,6

Дохід (виручка) від реалізації продукції  (без ПДВ) 104 527,00 218 144,00 183 379,0 401665,00 593468,00 186569,00 725765,0
Фінансовий результат діяльності підприємства (чистий прибуток) 14 948,00 33 203,00 18385,00 82332,00 54975,00 20279,00 59461,0
Середньооблікова чисельність працівників 345 544 550 530 518 478 491
Середньомісячна заробітна плата працівників, грн. 4 736,30 6 643,10 6013,10 8693,40 10996,12 13846,7 15977,4
Сплачено податків до держбюджету та цільових фондів 10 545,00 50 525,00 42624,00 64157,00 65786,00 68045,00 97889,0

2020 р.

2019 р.

2018 р.